Tahmafiltri (DPF) eemaldamine ja vahetus

Teenus sisaldab

Ajamaht

4 – 9 tundi

Hind

40 €/h

Kui DPF regeneratsioon ei suuda taastada filtri läbilaskevõimet, tuvastab auto diagnostikasüsteem vea, aktiveerib vastavad hoiatusteated ja käivitab mootori elektroonika avariirežiimi. See avariirežiim vähendab oluliselt mootori võimsust, kuid sõidukiga on siiski võimalik liiklusest välja sõita ja teenindusse jõuda iseseisvalt.

Enne avariirežiimi aktiveerimist võib DPF põletus ette tulla üsna sageli ning kuna selle protsessi eripära tõttu satub sellesse olulisel hulgal diiselkütust ja õli, võib õlitase mootori kolvikupis mitmekordistuda, mis võib omakorda kahjustada mootorit. Seetõttu soovitame perioodiliselt kontrollida DPF-ga autode õlitaset, et vältida võimalikke probleeme.