3D Wheel Alignment

Service contains

Time frame

1 hour

Price

40-70 €

3D wheel alignment, also known as an alignment check, is a modern procedure that guarantees the correct alignment of a vehicle’s wheels. This process involves precisely determining and adjusting the angle and position of the wheels using specialized 3D technology. Proper wheel alignment is crucial for several reasons – it ensures even tire wear, improves fuel efficiency and vehicle handling, and helps prevent skidding on the road. If your car seems to drift to one side while driving or the steering wheel is not straight when driving forward, it may indicate the need for a wheel alignment.

The alignment process starts with a thorough inspection of the vehicle’s wheels and steering system to identify any deviations from the manufacturer’s specified norms. Then, precise 3D scanning is used to measure and adjust the wheel positions according to the required specifications. This ensures that your vehicle drives smoothly and the tires wear evenly. Professional 3D wheel alignment services extend the lifespan of your tires and enhance the overall driving experience, making your vehicle safer and more economical.

Sillastendi protseduur algab sõiduki rataste ja roolisüsteemi põhjaliku kontrolliga, et tuvastada võimalikke kõrvalekaldeid tootja poolt ette nähtud normidest. Seejärel kasutatakse täpset 3D skanneerimist, et mõõta ja reguleerida rataste asendit vastavalt nõutavatele spetsifikatsioonidele. See tagab, et teie sõiduk sõidab sujuvalt ja rehvid kuluvad ühtlaselt. Professionaalne 3D sillastendi teenus aitab pikendada rehvide eluiga ja parandada üldist sõidukogemust, muutes sõiduki ohutumaks ja ökonoomsemaks.